அறிவார்ந்த உற்பத்தியின் வளர்ச்சி போக்கு

2023-05-29

உற்பத்தி மாற்றத்தின் முக்கிய திசையானது அறிவார்ந்த உற்பத்தி ஆகும், இது ஐந்து முக்கிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. முதலாவதாக, புத்திசாலித்தனமான இயந்திரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு சுதந்திரம், சுயாட்சி மற்றும் தனித்துவத்தைக் காட்டுகின்றன, மேலும் ஒருவருக்கொருவர் ஒருங்கிணைத்து போட்டியிட முடியும்; இரண்டாவதாக, மனித-இயந்திர ஒருங்கிணைப்பு ஒருபுறம், இது உற்பத்தி அமைப்பில் மனிதனின் முக்கிய நிலையை எடுத்துக்காட்டுகிறது, அதே நேரத்தில், அறிவார்ந்த இயந்திரங்களின் ஒத்துழைப்புடன், அது மனித ஆற்றலை சிறப்பாகச் செயல்படுத்த முடியும்; மீதமுள்ளவை விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தொழில்நுட்பம், சுய-அமைப்பு மற்றும் சூப்பர்-நெகிழ்வு, கற்றல் திறன் மற்றும் சுய-பராமரிப்பு திறன் ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. புத்திசாலித்தனமான உற்பத்தி உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உற்பத்தித்திறனை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு விடுவிக்கும். தற்போதைய உற்பத்தித் துறையின் முக்கிய திசையாக நமது நாடு அறிவார்ந்த உற்பத்தி உபகரண அமைப்பைக் கருதுகிறது.
எதிர்காலத்தில், எனது நாட்டின் அறிவார்ந்த உற்பத்தி உபகரணங்கள் ஆட்டோமேஷன், ஒருங்கிணைப்பு, தகவல் மற்றும் பசுமைப்படுத்தல் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிப் போக்கைக் காண்பிக்கும். பயனர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப உற்பத்தி செயல்முறையின் தன்னியக்கத்தை முடிக்கக்கூடிய கருவிகளில் ஆட்டோமேஷன் பொதிந்துள்ளது, மேலும் உற்பத்தி பொருள் மற்றும் உற்பத்தி சூழலுக்கு மிகவும் ஏற்றதாக உள்ளது, மேலும் உற்பத்தி செயல்முறையின் மேம்படுத்தலை உணர்கிறது; ஒருங்கிணைப்பு என்பது உற்பத்தி செயல்முறை தொழில்நுட்பம், வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் பயன்பாட்டுத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் உபகரணங்களின் ஒருங்கிணைப்பில் பொதிந்துள்ளது, நானோமீட்டர், புதிய ஆற்றல் போன்ற பல துறைசார் உயர் தொழில்நுட்பங்களின் ஒருங்கிணைப்பு, இதனால் உபகரணங்கள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்படுகின்றன; உபகரணங்களின் செயல்திறன் மேம்பாடு மற்றும் "புத்திசாலித்தனம்" ஆகியவற்றை உணர, சாதனங்களில் சென்சார் தொழில்நுட்பம், கணினி தொழில்நுட்பம் மற்றும் மென்பொருள் தொழில்நுட்பத்தின் "உட்பொதித்தல்" ஆகியவற்றில் தகவல்மயமாக்கல் பிரதிபலிக்கிறது.; பிந்தையது முக்கியமாக வடிவமைப்பு, உற்பத்தி, பேக்கேஜிங், போக்குவரத்து, அகற்றல் வரை முழு வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் பொதிந்துள்ளது, மேலும் சுற்றுச்சூழலில் சிறிய எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இதனால் நிறுவனத்தின் பொருளாதார மற்றும் சமூக நன்மைகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு உகந்ததாக இருக்கும்.